Рақами синфро интихоб кунед

Интизор шавед...
Ҷадвали дарсии синфҳо барои соли хониши 2018/2019, Нимсола 2
Рӯзҳо 2«а»2«б»2«в»2«г»2«д»3«а»3«б»3«в»4«б»4«в»4«а»5«а»5«б»5«в»6«а»7«а»7«б»8«а»8«б»9«а»9«б»9«в»10«а»10«б»11«а»11«б»
Душанбе 1
Забони мода
Математика
Забони мода
Забони мода
Математика
Забони мода
Забони мода
Забони мода
Математика
Забони мода
Математика
Технология
Математика
Математика
Технологияи
Тарбияи ҷис
Таърихи хал
Таърихи хал
Забони давл
Алгебра
Биология
Нақшакашӣ
Физика
Химия
Забони русӣ
Забони хори
2
Забони мода
Забони хори
Родной речь
Родной речь
Забони давл
Забони мода
Родной речь
Родной речь
Санъати тас
Родной речь
Забони русӣ
Математика
Касбу ҳунар
Забони мода
Таърихи хал
Физика
Забони мода
Химия
Технологияи
Забони тоҷи
Алгебра
Забони мода
Омодагии иб
Алгебра
Таърихи хал
Биология
3
Табиатшинос
Забони мода
Математика
Математика
Забони мода
Забони русӣ
Математика
Математика
Технология
Забони давл
Забони мода
Математика
Тарбияи ҷис
Таърихи хал
Биология
Алифбо ва м
Технологияи
Биология
Таърихи хал
Физика
Забони мода
Алгебра
Забони русӣ
Геометрия
Омодагии иб
Химия
4
Забони русӣ
Родной речь
Тарбияи ҷис
Забони давл
Родной речь
Математика
Забони давл
Табиатшинос
Табиатшинос
Математика
Забони мода
Биология
Тарбияи ҷис
Санъати тас
Математика
Технология
Алгебра
Физика
Забони мода
Забони хори
Таърихи хал
Биология
Алгебра
Омодагии иб
Химия
Технологияи
5
Забони русӣ
Тарбияи ҷис
Табиатшинос
Забони хори
Забони хори
Забони давл
Тарбияи ҷис
Тарбияи ҷис
Тарбияи ҷис
Забони мода
Технология
Математика
География
Алгебра
Физика
Таърихи хал
Химия
Таърихи хал
Тарбияи ҷис
Технологияи
Забони мода
Омодагии иб
6
Забони хори
Забони хори
Тарбияи ҷис
Химия
Экология
Адабиёт
Тарбияи ҷис
Забони давл
Алгебра
Таърихи хал
Сешанбе 1
Забони мода
Математика
Математика
Математика
Забони мода
Математика
Забони мода
Забони мода
Математика
Забони мода
Забони мода
Технологияи
Забони давл
Биология
Технология
Алгебра
Забони хори
Асосҳои дав
Нақшакашӣ
Тарбияи ҷис
Алгебра
Забони давл
Физика
Таърихи хал
Забони русӣ
География
2
Забони мода
Суруд ва му
Забони мода
Забони мода
Родной речь
Забони русӣ
Родной речь
Родной речь
Забони давл
Родной речь
Забони мода
Забони хори
Таърихи хал
Адабиёт
Забони мода
Технологияи
География
Биология
Забони хори
Тарбияи ҷис
Таърихи уму
Алгебра
Геометрия
Адабиёт
Адабиёт
Физика
3
Математика
Забони мода
Родной речь
Родной речь
Суруд ва му
Забони хори
Математика
Санъати тас
Забони хори
Математика
Забони русӣ
Тарбияи ҷис
Адабиёт
Математика
Санъати тас
Забони мода
Биология
Технологияи
Забони давл
География
Забони хори
Таърихи уму
Алгебра
Забони мода
Таърихи уму
Физика
4
Забони русӣ
Родной речь
Забони давл
Тарбияи ҷис
Математика
Забони мода
Забони хори
Технология
Забони мода
Забони хори
Математика
Тарбияи ҷис
Биология
Забони давл
Забони хори
Адабиёт
Геометрия
Забони русӣ
Адабиёт
Алгебра
Физика
География
Таърихи уму
Забони хори
Технологияи
Таърихи уму
5
Суруд ва му
Забони давл
Забони хори
Тарбияи ҷис
Забони мода
Тарбияи ҷис
Забони хори
Родной речь
Табиатшинос
Забони хори
Забони русӣ
Забони хори
География
Таърихи хал
Забони хори
География
Адабиёт
Забони давл
Адабиёт
Технологияи
Таърихи уму
Тарбияи ҷис
Геометрия
6
Забони русӣ
Тарбияи ҷис
Суруд ва му
Технологияи
Забони хори
Забони хори
Забони русӣ
Таърихи хал
Геометрия
Забони мода
Чоршанбе 1
Забони мода
Математика
Забони мода
Забони мода
Забони давл
Математика
Забони мода
Математика
Математика
Математика
Математика
Забони мода
Технологияи
Забони давл
Математика
Таърихи уму
Забони давл
Технология
Таърихи уму
География
Физика
Экология
Химия
Тарбияи ҷис
Забони хори
Адабиёт
2
Забони мода
Забони давл
Родной речь
Родной речь
Забони мода
Забони мода
Родной речь
Забони мода
Забони хори
Забони давл
Табиатшинос
Таърихи хал
Суруд ва му
Технологияи
Математика
География
Таърихи уму
Тарбияи ҷис
Технология
Химия
Нақшакашӣ
Тарбияи ҷис
Адабиёт
Адабиёт
Биология
Забони мода
3
Математика
Забони мода
Математика
Математика
Родной речь
Забони мода
Забони давл
Родной речь
Забони давл
Табиатшинос
Санъати тас
Адабиёт
Таърихи уму
Суруд ва му
Адабиёт
Забони хори
Адабиёт
География
Забони давл
Физика
Технологияи
Технология
Биология
Алгебра
Химия
Ҳуқуқи инсо
4
Тарбияи ҷис
Родной речь
Забони давл
Математика
Забони русӣ
Санъати тас
Забони давл
Забони мода
Забони хори
Санъати тас
Суруд ва му
Математика
Таърихи уму
Биология
Алифбо ва м
Тарбияи ҷис
Забони мода
Забони мода
Нақшакашӣ
Технология
Асосҳои дав
Забони хори
Технологияи
Физика
Химия
5
Забони русӣ
Санъати тас
Тарбияи ҷис
Забони хори
Забони хори
Забони хори
Технология
Забони хори
Родной речь
Санъати тас
Забони хори
Математика
Технологияи
Технология
Физика
Алгебра
Ҳуқуқи инсо
Асосҳои дав
Химия
Забони мода
Биология
Тарбияи ҷис
Технологияи
6
Технология
Забони хори
Табиатшинос
Технология
Забони русӣ
Забони давл
Физика
Химия
Забони давл
Технологияи
Ҳуқуқи инсо
Ҳуқуқи инсо
Забони мода
Геометрия
Панҷшанбе 1
Математика
Забони мода
Забони мода
Забони мода
Забони мода
Математика
Суруд ва му
Забони мода
Математика
Забони мода
Математика
Математика
Забони давл
Тарбияи ҷис
Забони давл
Забони русӣ
Таърихи хал
Нақшакашӣ
Адабиёт
Таърихи уму
Забони хори
Алгебра
Технологияи
Забони мода
Биология
Физика
2
Забони мода
Родной речь
Родной речь
Родной речь
Родной речь
Забони мода
Математика
Родной речь
Забони хори
Родной речь
Забони мода
Забони русӣ
Забони мода
Тарбияи ҷис
Таърихи уму
Таърихи хал
Алгебра
Физика
Биология
Адабиёт
Забони давл
Забони хори
Забони русӣ
Технология
Технологияи
Алгебра
3
Забони мода
Забони хори
Математика
Математика
Санъати тас
Забони мода
Забони хори
Математика
Суруд ва му
Математика
Забони мода
Таърихи хал
Забони хори
Забони мода
Тарбияи ҷис
Геометрия
Забони мода
Забони русӣ
Асосҳои дав
Технология
Геометрия
Забони давл
Адабиёт
География
Физика
Адабиёт
4
Санъати тас
Тарбияи ҷис
Забони давл
Табиатшинос
Технология
Суруд ва му
Табиатшинос
Забони хори
Забони мода
Тарбияи ҷис
Табиатшинос
Забони хори
Математика
Тарбияи ҷис
Забони мода
Забони хори
Забони хори
География
Алгебра
Таърихи дин
Забони мода
Технология
Физика
Таърихи хал
Забони давл
5
Санъати тас
Забони давл
Технология
Тарбияи ҷис
Забони хори
Тарбияи ҷис
Родной речь
Забони хори
Тарбияи ҷис
Алгебра
Таърихи хал
Забони мода
Таърихи дин
Геометрия
Биология
Адабиёт
Тарбияи ҷис
6
Забони хори
Забони хори
Забони давл
Забони хори
Технологияи
Адабиёт
Биология
Забони давл
Алгебра
Тарбияи ҷис
Ҷумъа 1
Забони мода
Математика
Забони мода
Забони мода
Математика
Табиатшинос
Забони мода
Математика
Математика
Забони мода
Математика
Математика
Математика
Биология
Забони хори
География
Санъати тас
Забони мода
Алгебра
Забони мода
Химия
Биология
Физика
Тарбияи ҷис
Ҳуқуқи инсо
Адабиёт
2
Забони мода
Забони мода
Родной речь
Родной речь
Забони давл
Санъати тас
Родной речь
Суруд ва му
Родной речь
Забони хори
Биология
Забони хори
Таърихи хал
Математика
Забони мода
Алгебра
Тарбияи ҷис
Биология
Адабиёт
Таърихи уму
Химия
География
Маърифати о
Алгебра
Забони хори
3
Математика
Родной речь
Забони давл
Суруд ва му
Забони мода
Санъати тас
Математика
Забони давл
Забони хори
Математика
Забони мода
Забони мода
Таърихи хал
Математика
Забони мода
Биология
Физика
География
Тарбияи ҷис
Химия
Биология
Забони давл
Забони мода
Алгебра
Забони хори
Алгебра
4
Тарбияи ҷис
Табиатшинос
Табиатшинос
Забони давл
Родной речь
Тарбияи ҷис
Забони давл
Тарбияи ҷис
Забони мода
Суруд ва му
Забони мода
Адабиёт
Санъати тас
Забони давл
Адабиёт
Алгебра
Биология
Адабиёт
Тарбияи ҷис
Биология
Алгебра
Физика
Забони хори
Геометрия
Асосҳои иқт
Химия
5
Забони давл
Суруд ва му
Забони хори
Тарбияи ҷис
Тарбияи ҷис
Тарбияи ҷис
Таърихи дин
Забони давл
Санъати тас
Математика
Санъати тас
Забони давл
Таърихи хал
Забони давл
Геометрия
Адабиёт
Алгебра
Маърифати о
Забони давл
Химия
Таърихи уму
6
Забони давл
Забони хори
Забони хори
Физика
Экология
Таърихи хал
Химия
Геометрия
Забони давл
Шанбе 1
Математика
Забони давл
Математика
Забони давл
Забони русӣ
Забони мода
Забони хори
Забони хори
Таърихи дин
Тарбияи ҷис
Таърихи уму
Физика
Забони русӣ
Биология
2
Таърихи уму
Забони мода
Забони мода
География
Забони хори
Адабиёт
Забони мода
Алгебра
Забони русӣ
Тарбияи ҷис
Забони хори
Алгебра
Ҳуқуқи инсо
Физика
Забони давл
3
Забони русӣ
Биология
Адабиёт
Забони мода
Адабиёт
Геометрия
Таърихи уму
Таърихи хал
Забони хори
География
Тарбияи ҷис
Забони русӣ
Забони хори
Адабиёт
Алгебра
4
Забони мода
Адабиёт
Забони хори
Таърихи хал
Биология
Тарбияи ҷис
Алгебра
Физика
Забони давл
Тарбияи ҷис
Адабиёт
Забони мода
География
Асосҳои иқт
5
Геометрия
Забони давл
Геометрия
6
Тарбияи ҷис